Algemene voorwaarden

 1. De Pretendenthoeve is een erkend en gecertificeerd KI- en sperma winstation (SWS/EU).
 2. Alle genoemde dekgelden zijn exclusief afdrachten en veterinaire kosten.
 3. De kosten voor het verzenden van sperma zijn voor rekening van de merriehouder.
 4. De vaste kosten worden in rekening gebracht na de 1e inseminatie.
 5. Bij embryotransplantatie is er dekgeld verschuldigd per gespoelde embryo.
 6. Ten behoeve van een goede gezondheid van de paarden op ons bedrijf, zijn wij genoodzaakt om alleen tegen Influenza ingeënte merries te accepteren.
 7. De Pretendenthoeve aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, ongevallen, ziekte, CEM besmetting, letsel aan mensen, dieren, vervoermiddelen of anderszins tijdens verblijf en transport.
 8. Voor de 1e inseminatie; een kopie van het stamboekpapier bij ons inleveren/ naar ons e-mailen en de betreffende inseminator doorgeven. Zonder stamboekpapier (en het lidmaatschapsnummer van het stamboek), alsmede de gegevens van de inseminator, is export van sperma vanuit Duitsland niet mogelijk.
 9. Veterinaire begeleiding op ons dekstation is in handen van “DAP Vaassen”.  Deze begeleiding is voor rekening en risico van de merriehouder.
 10. Sperma kan in het dekseizoen dagelijks tot 8.30 uur besteld worden.
 11. Op zondagochtend versturen wij sperma en insemineren wij merries op ons dekstation. Deze dag is ons bedrijf vanaf 11.00 uur gesloten.
 12. Indien korting op het dekgeld van toepassing is, dan berekenen wij dit door in de commissie
 13. Ruime stalling aanwezig, de tarieven zijn:
  • merrie met veulen: € 15,- ex. BTW per dag
  • merrie zonder veulen: € 12,50 ex. BTW per dag. Het stalgeld dient bij het ophalen van de merrie contant betaald te worden.
 14. De Pretendenthoeve kan op aanvraag ook sperma van andere SWS/ EU-hengsten leveren.
 15. Het dekseizoen duurt tot 1 augustus 2024.
 16. Gust-verklaringen dienen vóór 1 oktober 2024 in ons bezit te zijn, anders vervalt de gustreductie!
 17. Voor de Duitse hengsten geldt een toeslag van € 75,– excl. BTW per zending voor de gezondheidsdocumenten/ exportdocumenten.
 18. De verzendkosten voor vers sperma vanuit Duitsland zijn € 75,– excl. BTW per zending.
 19. Voor alle hengsten van station Lodbergen zijn de vaste kosten € 300,– excl. BTW en excl. de evt. verschuldigde verzendkosten + afdrachten + de kosten voor de exportdocumenten v.d. Duitse hengsten. Deze kosten dienen na de 1e inseminatie te worden voldaan.

DIEPVRIESSPERMA

 1. De Pretendenthoeve verkoopt geen losse rietjes, alleen per drachtige merrie.
 2. Eén dosis diepvriessperma mag niet voor meerdere merries gebruikt worden.
 3. Niet gebruikte rietjes blijven ten allen tijde eigendom van de Pretendenthoeve en moeten aan het eind van het seizoen aan ons teruggestuurd worden.
 4. Diepvriessperma alleen op aanvraag beschikbaar.

EMBRYO TRANSPLANTATIE EN ICSI

 1. Bij de eerste bestelling aangeven of het bestelde sperma gebruikt voor embryospoeling of voor ICSI.
 2. Indien er geen embryo/ICSI geslaagd is, kan er opnieuw sperma besteld worden voor deze merrie.
 3. Dekgeld wordt per geslaagde embryo/ICSI in rekening gebracht, dit geldt ook voor ingevroren embryo’s en als er meerdere embryo’s uit één inseminatie worden gespoeld.
 4. De merriehouder dient vóór 1 oktober 2024 een door de dierenarts of het ET center opgesteld en ondertekend overzicht bij de Pretendenthoeve in te leveren met het aantal spoelingen en het aantal geslaagde embryo’s/ ICSI’s per merrie.
 5. Indien de transplantatie van het embryo/ ICSI niet succesvol is verlopen, geldt dit overzicht als een gustverklaring (indien vermeld).

KLIK HIER VOOR DE DEKGELDEN